Γεώργιος Α. Ρενιέρης- Βραβεύσεις

Ο Ορθοπεδικός Χειρουργός Ρενιέρης Α. Γεώργιος έχει λάβει τις κάτωθι βραβεύσεις για το επιστημονικό του έργο:

 

  • Το 2019 έλαβε το 1ο βραβείο του επάθλου “Σωτήρης Παπασταμάτης” της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών, στο 45ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, 18 Μαΐου 2019, Αθήνα για την εργασία με τίτλο “Ενδογενώς παραγόμενο υδρόθειο (H2S): Ένας νέος μηχανισμός προστασίας σε λοίμωξη από πολυανθεκτική Pseudomonas aeruginosa”. Γ. Ρενιέρης, ΔΕ Δρογγίτη, Θ. Γκαβογιάννη, Γ. Δαμοράκη, Α. Καραγεώργος, Λ. Σαμπράκος, Α. Παπαπετρόπουλος, Ε. Ι. Γιαμαρέλλος- Μπουρμπούλης.

 

  • Το 2018 έλαβε το 3ο βραβείο της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, στο 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εσωτερικής Παθολογίας, 31 Οκτωβρίου – 3 Νοεμβρίου 2018, Αθήνα για την προφορική ανακοίνωση με τίτλο «Η συνεργητική δράση της δαπτομυκίνης ως συμπληρωματική θεραπεία για την αντιμετώπιση του ανθεκτικού ενάντια στην κολιστίνη Acinetobacter baumannii». Γ. Ρενιέρης, Γ. Πουλάκου, Λ. Σαμπράκος, Δ. Ε. Δρογγίτη, Ε. Ι. Γιαμαρέλλος-Μπουρμπούλης.