Ρομποτικώς καθοδηγούμενη αρθροπλαστική ισχίου & γόνατος

Ρομποτική χειρουργική

Η ρομποτική χειρουργική του γόνατος αποτελεί μία εξελιγμένη μέθοδο ελάχιστης επεμβατικότητας και ακριβούς τοποθέτησης των μοσχευμάτων στις αρθροπλαστικές ισχίου & γόνατος.

Μέσω ενός ειδικού ηλεκτρονικού συστήματος/ υπολογιστή και ενός ρομποτικού βραχίονα καθορίζονται τα ακριβή σημεία προετοιμασίας της άρθρωσης για τη βέλτιστη τοποθέτηση του μοσχεύματος. Στη συνέχεια με τη βοήθεια του βραχίονα τοποθετούνται τα ειδικά επιλεγμένα μοσχεύματα για τον εκάστοτε ασθενή.

Η ομάδα μας διαθέτει, μετά από την ολοκλήρωση της  εκπαίδευση, την απαραίτητη πιστοποίηση για την διενέργεια επεμβάσεων αρθροπλαστικής με τη χρήση του ρομποτικού συστήματος Rosa (Fa. Zimmer).

 

Σύστημα πλοήγησης αρθροπλαστικής ισχίου – γόνατος ταχείας διεγχειρητικής εφαρμογής

Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της αρθροπλαστικής ισχίου είναι η ακριβής τοποθέτηση των επιλεγμένων μοσχευμάτων, με στόχο την καλύτερη προσομοίωση της φυσιολογικής ανατομίας και λειτουργίας της άρθρωσης του ισχίου, ώστε να εξασφαλίζεται η ανεμπόδιστη βάδιση και η μικρότερη δυνατή φθορά των μοσχευμάτων. Για το σκοπό αυτό έχουν αναπτυχθεί διάφορες τεχνικές, οι οποίες υποβοηθούν τη σωστή τοποθέτηση των μοσχευμάτων.

Η διεγχειρητική πλοήγηση αφορά τη χρήση κατάλληλων ηλεκτρονικών συστημάτων με σκοπό τον έλεγχο της σωστής θέσης των δοκιμαστικών μοσχευμάτων κατά τη διάρκεια του χειρουργείου, πριν την τοποθέτηση των τελικών μοσχευμάτων. Το βασικότερο μειονέκτημα των περισσότερων συστημάτων είναι ο μεγάλος χρόνος που απαιτείται για την τοποθέτηση/ χρήση τους. Το μειονέκτημα αυτό αντιμετωπίζεται με τη χρήση ενός πατενταρισμένου ελβετικού συστήματος ταχείας διεγχειρητικής πλοήγησης (Naviswiss).

To Naviswiss επιτρέπει, μέσω της χρήσης ενός ειδικού υπολογιστή και ειδικών οδηγών, οι οποίοι τοποθετούνται χωρίς επιπλέον χειρουργική παρέμβαση, τον ακριβή προσδιορισμό της θέσης των μοσχευμάτων.

 

To αντίστοιχο για την αρθροπλαστική γόνατος σύστημα ταχείας διεγχειρητικής πλοήγησης Perseus (Orthokey, Ιταλία) επιτρέπει, μέσω της χρήσης ενός ειδικού υπολογιστή και ειδικών οδηγών, οι οποίοι τοποθετούνται χωρίς επιπλέον χειρουργική παρέμβαση, τον ακριβή προσδιορισμό της θέσης των μοσχευμάτων.