Ρήξη Μηνίσκου

Τι είναι ο μηνίσκος

Σε κάθε γόνατο υπάρχουν δύο μηνίσκοι, ο έσω και έξω αμφότεροι σε σχήμα ημιφέγγαρου (σχημα C ) και είναι ινοελαστικής υφής. Αποτελούν για την άρθρωση του γόνατος ότι η ανάρτηση για το αυτοκίνητο απορροφώντας τους κραδασμούς και κατανέμοντας ισομερώς τα φορτία του σώματος προς την επιφάνεια του γόνατος.

Ρήξη μηνίσκου

ρήξη μηνίσκου 1

Η ρήξη μηνίσκου αποτελεί την πιο συνηθισμένη κάκωση του γόνατος και η αποκατάσταση της ίσως την συχνότερη επέμβαση στην Ορθοπεδική. Υπάρχουν δυο διαφορετικών ειδών βλάβες στους μηνίσκους:

-Τραυματικές βλάβες σε άτομα νεότερης ηλικίας κυρίως κατά τη διάρκεια αθλητικών δραστηριοτήτων

-Εκφυλιστικές βλάβες σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας (άνω 40 ετών) λόγω εκφύλισης και απώλειας της ελαστικότητάς του, με ρήξη κυρίως στο οπίσθιο τμήμα τους το οποίο και στρεσάρετε πιο πολύ.

τύποι ρήξης μηνίσκου

ρήξη μηνίσκου 2

Ρήξη Μηνίσκου: Συμπτώματα

Χαρακτηρίζονται από πόνο και πρήξιμο λόγω παρουσίας υγρού στην άρθρωση. Πολλές φορές μπορεί να κλειδώσει το γόνατο και να είναι αδύνατη οποιαδήποτε κίνηση της άρθρωσης, γεγονός που χρήζει άμεσης αντιμετώπισης.

Ρήξη Μηνίσκου: Διάγνωση

μαγνητική ρήξης μηνίσκου

Εκτός από την κλινική εξέταση, απαραίτητη είναι η μαγνητική τομογραφία στο γόνατο για επιβεβαίωση της διάγνωσης.

Συντηρητική και Χειρουργική Θεραπεία

Εκφυλιστικές ρήξεις με ήπια συμπτωματολογία μπορούν να αντιμετωπιστούν συντηρητικά με αντιφλεγμονώδη θεραπεία, ενδαρθρικές εγχύσεις και φυσικοθεραπεία. Σε περίπτωση που εμμένει η συμπτωματολογία, γεγονός που πολλές φορές σχετίζεται με συνοδές βλάβες στο χόνδρο, η χειρουργική αποκατάσταση είναι απαραίτητη.

Οι τραυματικές ρήξεις αποκαθίστανται πάντα χειρουργικά με τη μέθοδο της αρθροσκόπησης. Αυτή γίνεται μέσα από δύο τομές μήκους περίπου 1 εκατοστού εκάστη στο πρόσθιο τμήμα του γόνατος. Από τη μία τομή ο Χειρουργός τοποθετεί την ειδική κάμερα με την οποία εξετάζει την άρθρωση. Από τη δεύτερη τομή εισάγονται ειδικά μικρο-εργαλεία που βοηθούν στην επιδιόρθωση της βλάβης. Κατά την αρθροσκόπηση είτε αφαιρείται το σπασμένο μόνο κομμάτι του μηνίσκου (μερικη μηνισκεκτομή), είτε γίνεται συρραφή και διάσωση του μηνίσκου σε περιπτώσεις νέων ασθενών με πρόσφατες ρήξεις στην περιφέρεια αυτού (ζώνη που υπάρχει πιθανότητα επούλωσης του μηνίσκου λόγω αυξημένης αγγείωσης-red zone). Μετά την αρθροσκόπηση ο ασθενής φεύγει την ίδια ημέρα από το νοσοκομείο και ξεκινάει να περπατάει άμεσα, εφαρμόζοντας πρόγραμμα φυσικοθεραπείας και μυικής ενδυνάμωσης.