×

Κατάγματα – MIPO

H αντιμετώπιση των καταγμάτων παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια ραγδαία εξέλιξη ως προς τις τεχνικές χειρουργικής αποκατάστασης (οστεοσύνθεσης). Με σκοπό την βέλτιστη αποκατάσταση της οστικής βλάβης (πόρωση κατάγματος) και με χρήση των μοντέρνων εμφυτευμάτων έχουν αναπτυχθεί οι τεχνικές οστεοσύνθεσης καταγμάτων ελάχιστης επεμβαστικότητας  (Minimally Invasive Osteosynthesis – MIO).

Στη ΜΙΟ δίνεται έμφαση στη βιολογία του κατάγματος και της διαδικασίας της πώρωσης. Είναι πλέον γνωστό ότι το αρχικό αιμάτωμα που δημιουργείται μετά από το κάταγμα, περιέχει αυξητικούς παράγοντες που ευοδώνουν τη διαδικασία της πώρωσης. Επιπλέον, η επαρκής αιμάτωση της περιοχής του κατάγματος είναι πρωτίστης σημασίας για τη διαδικασία της επούλωσης. Για τους λόγους αυτούς αποφεύγουμε τη διάνοιξη της εστίας του κατάγματος και δίνουμε έμφαση στην έμμεση ανάταξη μέσω ειδικών χειρισμών και την σταθερή οστεοσύνθεση του κατάγματος αφήνοντας ανέπαφο το περιβάλλον του κατάγματος, διατηρώντας έτσι την αιμάτωση των γύρω ιστών.

Η ΜΙΟ δύναται να χρησιμοποιηθεί στην αντιμετώπιση της πλειονότητας των καταγμάτων. Παρακάτω δίνονται μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα αντιιμετώπισης καταγμάτων με συμβατικές και ΜΙΟ μεθόδους.

  1. Κάταγμα διάφυσης μηριαίου

A. Συμβατική μέθοδος

 

Β. Τεχνική ΜΙΟ

 

  1. Διατροχαντήριο κάταγμα

 

Αντιμετώπιση με ενδομυελικό ήλο τιτανίου μέσω τομών 2-3 εκατοστών

 

 

3. Σπονδυλικό κάταγμα

B. Συμβατική μέθοδος

 

 

Β. Διαδερμική εσωτερική οστεοσύνθεση (μέσω τομών 1 εκ)

 

 

 

ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ
ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ