Εξατομικευμένη αρθροπλαστική γόνατος

Κατά τη συνήθη πρακτική της αρθροπλαστικής γόνατος, το γόνατο του ασθενούς προσαρμόζεται ώστε να δεχτεί το εμφύτευμα. Στην εξατομικευμένη αρθροπλαστική γόνατος, η διαδικασία αυτή αντιστρέφεται και κατασκευάζεται ένα ορθοπεδικό εμφύτευμα το οποίο ταιριάζει μονάχα στην άρθρωση του γόνατος του εκάστοτε ασθενούς. Για την κατασκευή ενός εμφυτεύματος εξατομικευμένης αρθροπλαστικής απαιτείται η διενέργεια μίας ειδικής αξονικής/ μαγνητικής τομογραφίας, 3-4 εβδομάδες πριν την προγραμματισμένη επέμβαση. Με βάση την εξέταση αυτή κατασκευάζεται ένα τρισδιάστατο ομοίωμα του γόνατος και ειδικοί οδηγοί, που χρησιμοποιούνται κατά το χειρουργείο για τη διαμόρφωση του γόνατος και την εμφύτευση του μοσχεύματος.

Η εξατομικευμένη αρθροπλαστική του γόνατος εξασφαλίζει:

Α) τη βέλτιστη τοποθέτηση του ορθοπεδικού εμφυτεύματος, με βάση την ανατομία, τους άξονες και τις εκάστοτε ανάγκες του ασθενούς

Β) Περιορίζει στο ελάχιστο δυνατό το μέγεθος της χειρουργικής τομής καθώς και τον τραυματισμό οστού και μαλακών μορίων

Γ) μειώνει σημαντικά τη χρονική διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης, καθώς δεν απαιτούνται οι πολυάριθμές μετρήσεις διεγχειρητικά, οι οποίες είναι απαραίτητες κατά τη συμβατική αρθροπλαστική