Αρθροσκόπηση ισχίου

Η αρθροσκόπηση του ισχίου είναι μια ελάχιστα επεμβατική μέθοδος με την οποία μπορούν να αντιμετωπιστούν μια ευρεία γκάμα παθήσεων της περιοχής.

Ενδείξεις

  • Μηροκοτυλιαία πρόσκρουση-FAI : Προκαλείται όταν υπάρχει επιπλέον οστό στον αυχένα της μηριαίας κεφαλής η/και στην κοτύλη. Το επιπλέον οστικό τεμάχιο προκαλεί ανώμαλη πρόσκρουση μεταξύ της κεφαλής και της κοτύλης. Σταδιακά αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τον τραυματισμό, σχίσιμο του επιχειλίου χόνδρου και την προοδευτική φθορά της άρθρωσης του ισχίου.

Υπάρχουν 3 τύποι :       Pincer—Επιπλέον οστό/οστεόφυτο στην κοτύλη

                                        Cam–Επιπλέον οστό/οστεόφυτο στην περιοχή του αυχένα μηριαίου

                                       Μικτή βλάβη—Συνδυασμός και των δύο

              

Συνήθως ο ασθενής με τη συγκεκριμένη παθολογία εμφανίζεται με πόνο, δυσκαμψία του ισχίου-κυρίως έσω στροφή και χωλότητα κατά τη βάδιση. Στον αθλούμενο πληθυσμό τα συμπτώματα αρχίζουν πολύ νωρίτερα.

  • Υμενίτιδα του ισχίου
  • Ελεύθερα σώματα στην άρθρωση (υμενική χονδρομάτωση)
  • Ρήξη επιχείλιου χόνδρου
  • Κροτούν ισχίο—Σύνδρομο πρόσκρουσης τενόντων στην περιοχή του ισχίου που προκαλούν χαρακτηριστικού κριγμού-ήχου κατά την κίνηση της άρθρωσης.
  • Λήψη βιοψίας

 

Αρθροσκόπηση ισχίου

   

Ο ασθενής τοποθετείται σε ειδικό κρεβάτι έλξης με τρόπο ώστε να είναι αυτή δυνατή κατά τη διάρκεια της επέμβασης. Ο χειρουργός εισάγει μέσω οπών μερικών χιλιοστών, μικρή αρθροσκοπική κάμερα στην άρθρωση η οποία εμφανίζει την εικόνα σε μια οθόνη και χρησιμοποιείται για την κατεύθυνση μικροσκοπικών χειρουργικών εργαλείων.

Σε περίπτωση μηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης αφαιρείται το επιπλέον οστό από τον αυχένα της μηριαίας κεφαλής (βλάβη Cam) και από την κοτύλη αν υπάρχει (βλάβη Pincer) , αλλά ταυτόχρονα αντιμετωπίζονται και συνοδές βλάβες, όπως ρήξεις του επιχειλίου χόνδρου που γίνεται συρραφή, οστεοχόνδρινες βλάβες, αφαίρεση ελεύθερων σωμάτων.

 

 

Μετά το χειρουργείο

 

Με την μέθοδο αυτή μικρής παρεμβατικότητας έχουμε ως αποτέλεσμα τον ελάχιστο τραυματισμό των ιστών, επομένως λιγότερο πόνο μετά το χειρουργείο, λιγότερη δυσκαμψία της άρθρωσης και ταχύτερη επάνοδο στις καθημερινές δραστηριότητες.

Ο ασθενής αναλόγως  την επέμβαση μπορεί να φύγει την ίδια ημέρα από το νοσοκομείο με γραπτές μετεγχειρητικές οδηγίες για τις πρώτες ημέρες και ακολουθώντας μετέπειτα ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα αποκατάστασης με τη βοήθεια φυσικοθεραπευτή.