cpr

Πρώτες βοήθειες- Καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ)

Η καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), δηλαδή η υποστήριξη της κυκλοφορίας του αίματος και η χορήγηση τεχνητού αερισμού αποτελεί το θεμέλιο της παροχής πρώτων βοηθειών. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι ο νόμος δεν απαιτεί από τον πολίτη την παροχή πρώτων βοηθειών σε περίπτωση κινδύνου για τη ζωή, αλλά ο πολίτης, ο οποίος αισθάνεται αρκετά σίγουρος, επιλέγει να παράσχει πρώτες βοήθειες. Η γνώση των βασικών βημάτων της ΚΑΡΠΑ αποτελεί προϋπόθεση για την παροχή βοήθειας. Εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες παρέχεται μέσω πολλαπλών σεμιναρίων, πρωτίστως από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και το ΕΚΑΒ.

 

Βασικά βήματα ΚΑΡΠΑ

protes voithies 1

  1. Εξασφάλιση ασφαλών συνθηκών

Η ασφάλεια του διασώστη και του θύματος είναι υψίστης σημασίας. Μην πλησιάζετε έναν τόπο ατυχήματος ο οποίος δεν είναι ασφαλής (αυτοκινητιστικό στη μέση του δρόμου, ηλεκτροπληξία πάνω σε υγρό έδαφος). Επίσης, μην μετακινείτε το θύμα αν δεν υπάρχει ιδιαίτερα σοβαρός λόγος και μην δίνετε νερό ή τροφή.

  1. Εκτίμηση πάσχοντα

Πλησιάστε το θύμα και ρωτήστε δυνατά «Είστε καλά?». Αν απαντήσει διατηρεί τη συνείδησή του. Αν όχι…..

 

ABCDE

Airway (Αεραγωγός)

Ελέγξτε τον αεραγωγό για τυχόν απόφραξη. Εδώ να υπενθυμίσουμε ότι η γλώσσα δεν γυρίζει. Σε περιπτώσεις απώλειας συνείδησης, ως μυς, η γλώσσα χαλαρώνει και πέφτει προς τα πίσω κλείνοντας τον αεραγωγό. Αν μείνει έτσι αποκλείεται η αναπνοή. Για να λυθεί το πρόβλημα δεν τραβάμε τη γλώσσα προς τα έξω, αλλά κάνουμε μία μικρή έκταση του κεφαλιού προς τα πίσω. Βάλτε το ένα χέρι στο μέτωπο του θύματος και το άλλο κάτω από το πηγούνι του και γείρετε ελαφρά το κεφάλι προς τα πίσω. Προσοχή: Απαγορεύονται οι υπερβολικοί χειρισμοί της περιοχής του αυχένα για την αποφυγή κινδύνου τραυματισμού.

 

Breathing (Αναπνοή)protes voithies 2

Μετά το άνοιγμα του αεραγωγού, ακολουθεί ο έλεγχος της αναπνοής. Όπως φαίνεται στην εικόνα, την αναπνόη την ακούμε και την αισθανόμαστε, βάζοντας το αυτί πάνω από το στόμα του πάσχοντα και τη βλέπουμε (κοιτάζοντας αν κινείται το στήθος του ασθενούς).

Circulation (Κυκλοφορία αίματος)

Ο έλεγχος της κυκλοφορίας του αίματος γίνεται μέσο ψηλάφησης του παλμού, είτε  στο χέρι είτε στο λαιμό. Μην σπαταλ

protes voithies 3

άτε χρόνο στο να ψάχνετε για σφυγμό, αν δεν βρίσκετε θεωρείστε πως δεν υπάρχει. Αν ο ασθενής αναπνέει τότε θα έχει και σφυγμό.

Disability (Νευρολογικός Έλεγχος)

ExposureEnviroment (Έκθεση και Προστασία από το περιβάλλον)

Τα δύο αυτά σημεία απασχολούν τους επαγγελματίες διασώστες.

 

  1. Καλέστε βοήθεια 116 ή 112 (ευρωπαϊκός αριθμός εκτάκτου ανάγκης)

Αν το θύμα δεν αντιδρά καλέστε το ΕΚΑΒ. Να είστε ήρεμοι, σαφείς, δώστε το όνομα σας, την περιοχή που βρίσκεστε και μόνο βασικές πληροφορίες (αριθμός θυμάτων, αναπνέει?, έχει σφυγμό?). Όσο πιο νωρίς ζητήσετε βοήθεια τόσο πιο νωρίς θα έρθει.

 

  1. Από εδώ και κάτω υπάρχουν δύο βασικές περιπτώσεις.

 

protes voithies 4

Α. Ο ασθενής δεν έχει συνείδηση αλλά αναπνέει. Τοποθετήστε τον ασθενή σε θέση ανάνηψης και περιμένετε να έρθει βοήθεια.

 

 

 

 

 

Β. Ο ασθενής δεν έχει συνείδηση και δεν αναπνέει ή δεν έχει σφυγμό. Ξεκινήστε τον κύκλο της καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης (κύκλοι που αποτελούνται από 30 θωρακικές συμπιέσεις και 2 αναπνοές-εμφυσήσεις).

Για τις θωρακικές συμπιέσεις βάλτε τα χέρια σας στο κέντρο του θώρακα. Με τους αγκώνες τεντωμένους πιέστε σε βάθος περίπου 5 εκ. και με ρυθμό 100-120 συμπ./λεπτό (στο ρυθμό του τραγουδιού «Staying alive».

Τις θωρακικές συμπιέσεις ακολουθούν 2 αναπνοές στόμα με στόμα. Η κεφαλή του θύματος βρίσκεται σε θέση protes voithies 6ελαφριάς υπερprotes voithies 5έκτασης όπως όταν εξετάζουμε τον αεραγωγό. Το αριστερό χέρι κρατάει το μέτωπο και κλείνει τη μύτη του θύματος ενό το δεξί ανασηκώνει ελαφρά το πηγούνι. Στην τεχνητή αναπνοή στόμα με στόμα ο κίνδυνος μετάδοσης μόλυνσης είναι σχεδόν ανύπαρκτος. Αν όμως δεν επιθυμείτε να έρθετε σε επαφή με το θύμα, συνεχίστε μόνο με τις θωρακικές συμπιέσεις.

Οι κύκλοι συμπιέσεων-αναπνοών συνεχίζονται έως ότου έρθει το ΕΚΑΒ ή ο ασθενής δώσει σαφή σημεία ζωής. Αποφύγετε να σταματάτε την ΚΑΡΠΑ για έλεγχο της αναπνοής ή του σφυγμού. Σε περίπτωση εμφάνισης σημείων ζωής τοποθετήστε τον ασθενή σε θέση ανάνηψης.

Αν είστε σε χώρο όπου υπάρχει αυτόματος απινιδωτής, επιτρέπεται να τον χρησιμοποιήσετε ακόμα και χωρίς άμεση εκπαίδευση. Διατηρείστε την ψυχραιμία σας, δείτε τις εικόνες και ο απινιδωτής θα καθοδη

γήσει την κάθε σας κίνηση και θα επιλέξει ο ίδιος αν και πότε θα δώσει ηλεκτρικέ ώσεις.

Τα παραπάνω αποτελούν μια εισαγωγή στις τεχνικέ ΚΑΡΠΑ, δεν υποκαθιστούν όμως ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο το οποίο θα σας φέρει πρόσωπο με πρόσωπο με μία κατάσταση ανάγκης και θα σας δώσει τη δυνατότητα εξάσκησης σε ειδικά προπλάσματα. Όπως αναφέραμε, ανάλογα σεμινάρια υπάρχουν πολλά και είναι σημαντικό ο κάθε πολίτης να λαμβάνει μια βασική εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες, ώστε να μπορεί μα ασφάλεια και αποτελεσματικότητα να βοηθήσει  κάθε άνθρωπο που θα έχει ανάγκη.