Στενωτική Τενοντοελυτρίτιδα αντίχειρα De Quervain

Οφείλεται στην στένωση των τενόντων του μακρού απαγωγού και του βραχύ εκτείνοντα του αντίχειρα , από πάχυνση του κοινού τους ελύτρου στο ύψος του καρπού. Εμφανίζεται κυρίως σε γυναίκες που κάνουν υπέρχρηση του σκέλους, σε αθλητές που χρησιμοποιούν ρακέτα  και αρκετά συχνά στη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Παρατηρείται πόνος στο έσω χείλος του καρπού και μπορεί να ακτινοβολεί μέχρι τον αντίχειρα αλλά και προς τα πάνω μέχρι τον αγκώνα . Η θεραπεία περιλαμβάνει την τροποποίηση της δραστηριότητας, τοποθέτηση νάρθηκα και τοπική έγχυση. Σε επιμονή των συμπτωμάτων συνίσταται η χειρουργική απελευθέρωση με τοπική αναισθησία. Ο αντίχειρας κινείται μετά την επέμβαση κανονικά και χωρίς πόνο.

De Quervain